բաղձալի

բաղձալի

Dasnabedian 1995: 422

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 24,2 Colophon 2,2
désirable

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՂՁԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 429 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ա. (ʼի բա եւ իղձ.) ἑπιθυμητός, ἰμερτός desiderabiis, optandus Ըղձալի յոյժ. տենչալի. ցանկալի. փափաքելի. ... *Հեշտ եւ բաղձալի թուեսցին բանքս իմ ʼի լսելիս մեծամեծաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՂՁԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 429 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c ա. ԲԱՂՁԱԼԻ եւ ԲԱՂՁԱԼԻՑ. Լի կամ լցեալ բաղձանօք. մեծափափաք. անձկալից. *Գնալ զկնի աղքատութեան, եւ կեալ բաղձալի կարօտանօք. Փարպ.: *Սուրբ սիրով, շնոհալից յուսով, եւ բաղձալից գթով առ կամսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԻ (րւոյ, րեաց.) — I. NBH 1 459 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. եւ գ. ἁγαθός, θή, θόν bonus, na, num Լաւ. ազնիւ. պատուական. գովելի. սիրելի. բաղձալի ըստ ինքեան (ոք, կամ իմն). աղէկ. ... (սանս. վարա. ընտիր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՈՐԺԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ա. προσηνής jucundus, suavis Ախո՛րժ. ախորժական. հաճելի. հաճոյական. սիրելի. բաղձալի. ցանկալի. քաղցր. ... *Ջուր ցուրտ անձին ծարաւոյ ախորժելի է. Առակ. ՟Ի՟Ե. 25:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԲԱՂՁ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 5c, 10c ա. Բաղձալի յոյժ յոյժ. համայն ցանկալի. *Ամենաբաղձ դաշտն Այրարատոյ. Փարպ.: *Մոլութեամբ ամենաբաղձ կերակրոյ. Նար. ՟Ձ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԳՈՎ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 14c ա. ԱՄԵՆԱԳՈՎ եւ ԱՄԵՆԱԳՈՎԵԼԻ. Ամենայնիւ գովելի. ամենայն գովութեան արժանաւոր. ամմէն կերպով գովելու. ... *Կարկառեա՛ առ իս զաջդ ամենագով: Նշան ամենագով: Ամենագով եւ բազմերջանիկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՂՁԱԼԻ — ( ) NBH 1 0119 Chronological Sequence: 13c ա. Ոչ բաղձալի. անախորժ. *Տքնութիւնն այժմ անբաղձալի. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՂՁԱՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0147 Chronological Sequence: 6c, 12c ա. որ գրի եւ ԱՆԸՂՁԱԼԻ. ἁνόρεκτος, ἁπευκταῖος Որ չէ ըղձանալի կամ բաղձալի կամ ցանկալի. *Ըղձանայ զանըղձանալիսն (յետ զզուելոյն՝) զծարաւ եւ զքաղց. Փիլ. տեսական.: *Ողջախոհութեան յատուկ է՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆԴԵԼ — (ի, ից.) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՆԸՆԴԵԼ կամ ԱՆԸՆՏԵԼ ἁτίθασσος inconsuetus Ոչ ընդել. ոչ ընտելացեալ. անծանօթ, անփորձ, անտեղեակ ոք, օտար. ... *Անընդել կամեցաւ լինել ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԿԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c ա. ἑπιπόθητος desiderabilis, optatus Արժանի անձկալոյ. կարօտով սիրելի. ցանկալի. բաղձալի. տենչալի. կարօտալի. կարօտով փափաքելի, սիրուն. ... *Եղբարք իմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆԱՊՈՒՐ — ( ) NBH 1 0194 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c ԱՆՁՆԱՊՈՒՐ կամ ԱՆՁՆԱՊՈՒՐԾ ԼԻՆԵԼ կամ ԵՐԹԱԼ Ապրեցուցանել զանձն. ապրիլ. զերծանիլ. պրծանիլ. զինքը խալըսել. ... *Բաղձալի էր անձնապուր միայն լինել. Ոսկ. ես.: *Անձնապուր լեալ հանդերձ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.